PPP Bulgaria
ПЧП България ЕООД

Deliverable Projects Lasting Solutions

Нашият екип

 

Екипът на „ПЧП БЪЛГАРИЯ” ЕООД се състои от експерти с богат професионален опит, натрупан в различни сфери на българската икономика и публичния сектор, както и в работата с международни финансово-кредитни институции и бизнес организации. Компанията ни си сътрудничи с множество местни и чуждестранни партньори, както и с доказани специалисти от различни области. По този начин осигуряваме широка гама от услуги за централната и местна администрация, и за бизнеса.