ПЧП България ЕООД

Deliverable Projects Lasting Solutions

За нас

„ПЧП БЪЛГАРИЯ” ЕООД е консултантска компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на публично-частното партньорство, подготовката на проекти, финансирани от оперативните програми на Европейския съюз и други донорски програми, както и изготвянето на бизнес планове и концепции за привличане на външно финансиране. 

Мисията на компанията е да предоставяме на нашите клиенти услуги за реализируеми проекти и трайни решения. Ние работим на проектен принцип, за да предложим най-доброто на нашите клиенти, като за всеки проект съставяме екип от необходимите специалисти, според спецификата на съответната задача.